ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Ειδικές Προκυρήξεις 2012-2013

Συμπληρωματική Προκήρυξη Τουρνουα Μινι Παίδων/Κορασίδων 2012-2013

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΤΟΥΡΝΟΥΑ   ΚΡΗΤΗ

ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ «Παύλος Βαρζακιάν» & ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ «Σούλα Γιαννιουδάκη» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 – 2013

 

 ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επιτρέπεται στα σωματεία η συμμετοχή και 2ης ομάδος στα Τουρνουά Μίνι υπό την προϋπόθεση ότι το σωματείο θα καλύπτει τα έξοδα αμοιβών, ημεραργιών και μετακινήσεων διαιτησίας και γραμματείας όλων των αγώνων της (εντός και εκτός έδρας). Οι δευτέρες ομάδες θα αγωνιστούν σε διαφορετικό όμιλο από τις πρώτες. Και οι δυο ομάδες κάθε σωματείου θα συμμετέχουν στο τουρνουά με ονομαστική κατάσταση θεωρημένη από την ΕΚΑΣΚ πριν από τη κλήρωση (έως 20/2/13), η οποία θα συνοδεύεται από τα δελτία των αθλητών ή με πιστοποιητικά γέννησης και φωτογραφία καθ’ όλη τη διάρκεια των τουρνουά.

Οι αθλητές και αθλήτριες που διαθέτουν δελτίο, θα αγωνίζονται με αυτό, όμως υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και στη κατάσταση της ομάδος που συμμετέχουν. Απαγορεύεται η αλλαγή στις καταστάσεις των αθλητών και αθλητριών που αρχικά θα υποβληθούν και επιτρέπεται μονό προσθήκη νέων αθλητών και αθλητριών, με τις παραπάνω προϋποθέσεις.

 

Αθλητής ή αθλήτρια που διαθέτει δελτίο ή έχει αγωνιστεί με κατάσταση σε σωματείο στο Τουρνουά, απαγορεύεται να συμπεριληφθεί σε κατάσταση αλλού σωματείου.

 

Επισημαίνεται ότι, κατά την αγωνιστική περίοδο 2013-2014, όλοι οι αθλητές και αθλήτριες που θα έχουν συμπληρώσει το 9ο έτος της ηλικίας τους θα αγωνίζονται υποχρεωτικά με δελτία.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

 

Οι κληρώσεις των αγώνων θα γίνουν στις 20/2/2013, στα γραφεία της Ε.ΚΑ.ΣΚ. (Οδός Σπύρου Μουστακλή, Κλειστό Γυμναστήριο Λίντο) και ώρα 17.30 παρουσία εκπροσώπων των σωματείων.

Η έναρξη των αγώνων θα γίνει το Σάββατο 3 Μαρτίου 2013.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

 

Στο Τουρνουά Μίνι Παίδων «Παύλος Βαρζακιάν» και Μίνι Κορασίδων «Σούλα Γιαννιουδάκη» δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλητές-τριες που γεννήθηκαν το έτος 2001 και νεώτεροι- ες.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

Στα Τουρνουά αυτά ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί:

1.Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί έως 15 αθλητές ή αθλήτριες σε κάθε αγώνα της.

2. Κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί όλους τους αθλητές και αθλήτριες που θα δηλώσει στο φύλλο αγώνος.

3.Κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να δηλώσει τουλάχιστον 10 αθλητές ή αθλήτριες σε κάθε αγώνα. Εάν δηλώσει λιγότερους/ες από 10, ο αγώνας θα διεξάγεται κανονικά, αλλά θα κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας με σκορ 20-0, προκειμένου οι αθλητές – τριες να μην εισπράττουν τυχόν παραλήψεις παραγόντων ομάδων. Σε περίπτωση που ομάδα κατ’ εξακολούθηση δηλώσει λιγότερους από 10, η Ε.Π. της ΕΚΑΣΚ με απόφαση της στο δεύτερο (2) αγώνα θα την αποβάλει από το Τουρνουά.

4. Απαγορεύονται οι ενστάσεις και προσφυγές, εκτός της περίπτωσης πλαστοπροσωπίας και αναληθούς δήλωσης ηλικίας.  

5. Κάθε ομάδα μπορεί να ξεκινήσει τον αγώνα δηλώνοντας τουλάχιστον 5 αθλητές-τριες που θα αντικατασταθούν από τους υπόλοιπους πέντε (5) στην υποχρεωτική διακοπή που θα γίνει μόλις συμπληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο. Οι υπόλοιποι αθλητές ή αθλήτριες που θα απομείνουν θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά στο πρώτο οκτάλεπτο του β ημιχρόνου.

6. Η διάρκεια του αγώνα είναι τέσσερα οκτάλεπτα καθαρού χρόνου. Παράταση πέντε (5) λεπτών σε ισόπαλη λήξη αγώνα.

7. Ο μέγιστος χρόνος συμμετοχής εκάστου αθλητή – αθλήτριας είναι τρία οκτάλεπτα, ενώ μέχρι το τέλος του 3ου οκταλέπτου θα πρέπει να έχουν αγωνισθεί όλοι οι δηλωθέντες αθλητές – αθλήτριες.

8. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στα 3 πρώτα οκτάλεπτα, εκτός περιπτώσεως τραυματισμού, που αποκλείει προσωρινά ή οριστικά τη συμμετοχή στον αγώνα. Στο 4ο οκτάλεπτο τα σωματεία έχουν το δικαίωμα αλλαγών απεριορίστως.

9. Στα 3 πρώτα οκτάλεπτα επιτρέπεται να λαμβάνει ένα time out κάθε ομάδα, και στο 4ο οκτάλεπτο 2.

10. Δεν ισχύει η επίθεση των 24 δευτερόλεπτων.

11. Απαγορεύεται για την άμυνα κάθε μορφή ζώνης, zone press και παραλλαγή αυτής, καθώς και οι παγίδες στη μπάλα, και για την επίθεση απαγορεύεται το pick and roll και το screen στη μπάλα, καταστρατήγηση του κανονισμού, επιφέρει τεχνική ποινή στον προπονητή της ομάδος και στη δεύτερη ποινή αποβολή του από το πάγκο.

12. Η μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στα Τουρνουά αγοριών και κοριτσιών θα είναι size 5.

13. Το ύψος της στεφάνης του καλαθιού κανονικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση επεισοδίων, οι υπαίτιοι θα τιμωρούνται με αποβολή καθ’ όλη τη διάρκεια των Τουρνουά, και σε περίπτωση υποτροπής θα αποβάλλεται η ομάδα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ – ΕΠΑΘΛΑ

 

Τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Τουρνουά Αγοριών θα χωριστούν σε 4 ομίλους και στο Τουρνουά Κοριτσιών σε 3 ομίλους βάση γεωγραφικών κριτηρίων και θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με τον ορισμό και το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί.

 

Στο Τουρνουά δεν θα υπάρχει βαθμολογία και δε θα ανακηρυχτεί πρωταθλητής. Σε όλους του συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες θα μοιραστούν αναμνηστικά διπλώματα.

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Ευθύνη των γηπεδούχων σωματείων είναι να μεριμνούν για τη παρουσία ιατρού κατά τη διεξαγωγή των αγώνων. Γηπεδούχο σωματείο θεωρείται και αυτό που θα οριστεί από την Ε.Π./Ε.ΚΑ.Σ.Κ., σε αγώνες που θα διεξαχθούν και σε ουδέτερη ή κοινή έδρα.

          

ΑΡΘΡΟ 7ο ΓΕΝΙΚΑ

Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή των Τουρνουά που δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς της ΕΟΚ και δεν καθορίζεται από τη παρούσα προκήρυξη, καθώς και για κάθε ασάφεια που χρειάζεται αποσαφήνιση και για τη συμπλήρωση τυχόν κενών που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή των διατάξεων, η αρμοδιότητα ρύθμισης ανήκει στο Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. μετά από σχετική πρόταση της Ε.Π.

            Οι αποφάσεις αυτές του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. έχουν την αυτή ισχύ με τις διατάξεις που διασαφηνίζουν ή συμπληρώνουν και είναι άμεσα εφαρμόσιμες.

 

    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                    

 

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                                 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Ειδικές Προκηρύξεις συμπληρωματική κορασίδων 2012-2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2012-2013

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1η ΦΑΣΗ

Τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα είναι: 1. ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ, 2.Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ, 3. ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ, 4. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5.ΟΑΑ, ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, 6. ΟΦΗ, 7. ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με την κλήρωση και το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί.

 

2η ΦΑΣΗ

Στη Φάση αυτή προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες και θα συναντηθούν μεταξύ τους σε ένα αγώνα, όπως παρακάτω:

1-4

2-3

 

3η ΦΑΣΗ

Στη τελική Φάση προκρίνονται οι νικήτριες ομάδες της 2ης Φάσης και θα συναντηθούν μεταξύ τους στον τελικό, στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε στην υψηλότερη θέση κατά τη διάρκεια της 1ης Φάσης.

 

Πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η νικήτρια ομάδα.

Ειδικές Προκηρύξεις Μινι αγοριών Μινι κοριτσιών 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ   ΚΡΗΤΗΣ

   ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ «Παύλος Βαρζακιάν» & ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ «Σούλα Γιαννιουδάκη»

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 – 2013

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/99, όπως τροποποιήθηκε, του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2012-2013 της Ε.Ο.Κ.

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

τα Τουρνουά Μίνι Παίδων και Μίνι Κορασίδων Κρήτης αγωνιστικής περιόδου 2012-2013, με τους παρακάτω όρους:

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία που είναι γραμμένα στη δύναμη της Ε.ΚΑ.Σ.Κ.. Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 24.8.1998, δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό έχουν και όσα νέα σωματεία υποβάλλουν στην Ε.ΚΑ.Σ.Κ. μέχρι την προηγουμένη της κληρώσεως των πρωταθλημάτων δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η εγγραφή των νέων σωματείων στη δύναμη της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Κ., μαζί με έγγραφη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό.

Τα νέα υπό σύσταση σωματεία που δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στην ΕΟΚ θα μπορούν να λάβουν μέρος μόνο στα Τουρνουά Παμπαίδων – Παγκορασίδων και Μίνι περιόδου 2012-13, με καταστάσεις θεωρημένες από την ΕΚΑΣΚ και σύμφωνα με τους όρους της Γενικής προκήρυξης 2012-13.

Επιτρέπεται στα σωματεία η συμμετοχή και 2ης ομάδος στο πρωτάθλημα Παμπαίδων – Παγκορασίδων, υπό την προϋπόθεση ότι το σωματείο θα καλύπτει τα έξοδα αμοιβών, ημεραργιών και μετακινήσεων διαιτησίας και γραμματείας όλων των αγώνων της (εντός και εκτός έδρας) στη προκριματική φάση. Οι δευτέρες ομάδες θα αγωνιστούν σε διαφορετικό όμιλο από τις πρώτες. Και οι δυο ομάδες κάθε σωματείου θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα με ονομαστική κατάσταση θεωρημένη από την ΕΚΑΣΚ, η οποία θα συνοδεύεται από τα δελτία των αθλητών ή με πιστοποιητικά γέννησης και φωτογραφία μέχρι τις 30/11/2012.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ (ΠΑΙΚΤΕΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ), ΑΥΤΗ ΘΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Οι κληρώσεις των αγώνων θα γίνουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Κυριακή, στα γραφεία της Ε.ΚΑ.ΣΚ. (Οδός Σπύρου Μουστακλή, Κλειστό Γυμναστήριο Λίντο) και ώρα 12.00 παρουσία εκπροσώπων των σωματείων.

            Η έναρξη των αγώνων θα γίνει το Σάββατο 1 ή Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

 

Στο Τουρνουά Μίνι Παίδων «Παύλος Βαρζακιάν» δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2001 και νεώτεροι.

 

Στο Τουρνουά Μίνι Κορασίδων «Σούλα Γιαννιουδάκη» δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2001 και νεώτερες.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΠΑΘΛΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ

Στις Ομάδες που θα συμμετέχουν στις Τελικές φάσεις Μίνι Παίδων και Κορασίδων και στους αθλητές – αθλήτριες τους θα απονεμηθούν διπλώματα.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

Στα Τουρνουά αυτά ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί:

1.Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί έως 12 αθλητές ή αθλήτριες σε κάθε αγώνα της.

2. Κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί όλους τους αθλητές και αθλήτριες που θα δηλώσει στο φύλλο αγώνος.

3.Κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να δηλώσει τουλάχιστον 10 αθλητές ή αθλήτριες σε κάθε αγώνα. Σε περίπτωση που ομάδα δηλώσει λιγότερους από 10, η Ε.Π. της ΕΚΑΣΚ με απόφαση της στο τρίτο αγώνα (κατ’ εξακολούθηση) θα την αποβάλει από το Τουρνουά.

4. Απαγορεύονται οι ενστάσεις και προσφυγές, εκτός της περίπτωσης πλαστοπροσωπίας και αναληθούς δήλωσης ηλικίας.  

5. Κάθε ομάδα μπορεί να ξεκινήσει τον αγώνα δηλώνοντας τουλάχιστον 5 αθλητές-τριες που θα αντικατασταθούν από τους υπόλοιπους πέντε (5) στην υποχρεωτική διακοπή που θα γίνει μόλις συμπληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο. Οι δυο αθλητές ή αθλήτριες που θα απομείνουν θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά στο πρώτο οκτάλεπτο του β ημιχρόνου.

6. Η διάρκεια του αγώνα είναι τέσσερα οκτάλεπτα καθαρού χρόνου. Παράταση πέντε (5) λεπτών σε ισόπαλη λήξη αγώνα.

7.Η κάθε επίθεση διαρκεί 24΄΄ βάση κανονισμού.

8. Ο μέγιστος χρόνος συμμετοχής εκάστου αθλητή – αθλήτριας είναι τρία οκτάλεπτα, ενώ μέχρι το τέλος του 3ου οκταλέπτου θα πρέπει να έχουν αγωνισθεί όλοι οι δηλωθέντες αθλητές – αθλήτριες.

9. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στα 3 πρώτα οκτάλεπτα, εκτός περιπτώσεως τραυματισμού, που αποκλείει προσωρινά ή οριστικά τη συμμετοχή στον αγώνα. Στο 4ο οκτάλεπτο τα σωματεία έχουν το δικαίωμα αλλαγών απεριορίστως.

10. Στα 3 πρώτα οκτάλεπτα επιτρέπεται να λαμβάνει ένα time out κάθε ομάδα, και στο 4ο οκτάλεπτο 2.

11. Δεν επιτρέπεται η άμυνα ζώνης κάθε είδους, σε αντίθετη περίπτωση η ομάδα θα τιμωρείται από το διαιτητή με τεχνική ποινή.

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

 

ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ

Α ΦΑΣΗ

Τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Τουρνουά είναι:1. ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, 2. ΑΟΗ ΟΑΣΗ, 3.ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ, 4. ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, 5. ΑΟ ΑΓ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 6. ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, 7. ΑΓΟΡ 1, 8. ΑΓΟΡ 2, 9. ΟΦΗ 1, 10. ΟΦΗ 2, 11. ΑΟ ΓΙΟΥΧΤΑΣ, 12. ΓΣΗ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ, 13. ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1, 14. ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2, 15. ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ, 16. ΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, 17. ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ, 18. ΑΟ ΚΥΔΩΝ, 19. ΑΟ ΔΕΙΛΙΝΟ 1, 20. ΑΟ ΔΕΙΛΙΝΟ 2, 21.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ, 22.ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 23. ΑΣΚΗΣΗ, και θα χωριστούν σε 4 ομίλους βάση γεωγραφικών κριτηρίων και θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με τον ορισμό και το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί ως εξής:

 

Α όμιλος (ΔΥΣΗ)        Β όμιλος (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)           Γ όμιλος (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)             Δ όμιλος (ΑΝΑΤΟΛΗ)

Α.Ο. ΑΚΡΩΤΗΡΙ                   Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1                    Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2                 Α.Ο. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1

ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1           Α.Ο.Ν.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1               Α.Ο.Ν.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2             Α.Ο. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ                         Α.Ο. ΔΕΙΛΙΝΟ 1                           Α.Ο. ΔΕΙΛΙΝΟ 2                     Α.Ο. ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ

Α.Ο. ΚΥΔΩΝ                                                                                                                     Α.Ο. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2

          

Οι υπόλοιπες ομάδες θα κατανεμηθούν στους ομίλους με κλήρωση και ορισμό από την Ε.Π/ΕΚΑΣΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα των μετακινήσεων των σωματείων, την έλλειψη αγωνιστικών χώρων, καθώς και την έλλειψη γραμματείας, σε ορισμένες περιοχές, και θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με την κλήρωση και το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.    

Β ΦΑΣΗ

Η πρώτη ομάδα κάθε ομίλου προκρίνεται στη Β φάση. Οι 4 ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους σε ημερομηνίες και γήπεδο που θα οριστούν από την Ε.Π. της ΕΚΑΣΚ ως έξης:

1Α - 1Β (1) και 1Γ -1Δ (2)

Οι ηττημένοι 1-2 θα συναντηθούν στο μικρό Τελικό και οι νικητές 1-2 στο μεγάλο Τελικό.

 

 

ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  

Α ΦΑΣΗ

Τα σωματεία που συμμετέχουν στο Τουρνουά θα χωριστούν σε 2 ομίλους βάση γεωγραφικών κριτηρίων και θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με τον ορισμό και το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί ως εξής:

                                   

                     Α όμιλος (ΔΥΣΗ)                                                          Β όμιλος ( ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

                         Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ 1                                                                 Γ.Σ.ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

                      Ο.Κ.Α ΑΡΚΑΔΙ                                                                  Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                       ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                             ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

                        Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ 2                                                                   ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

                        ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ                                                                     ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

                                                                                                                                                          

Β ΦΑΣΗ

Οι 2 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη Β Φάση. Οι 4 αυτές ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους σε ημερομηνίες και γήπεδο που θα οριστούν από την Ε.Π. της ΕΚΑΣΚ ως έξης:

1Α- 2Β (1) και 2Α-1Β (2)

Οι ηττημένοι 1-2 θα συναντηθούν στο μικρό Τελικό και οι νικητές 1-2 στο μεγάλο Τελικό.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΓΕΝΙΚΑ

Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή των Τουρνουά που δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς της ΕΟΚ και δεν καθορίζεται από τη παρούσα προκήρυξη, καθώς και για κάθε ασάφεια που χρειάζεται αποσαφήνιση και για τη συμπλήρωση τυχόν κενών που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή των διατάξεων, η αρμοδιότητα ρύθμισης ανήκει στο Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. μετά από σχετική πρόταση της Ε.Π.

            Οι αποφάσεις αυτές του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. έχουν την αυτή ισχύ με τις διατάξεις που διασαφηνίζουν ή συμπληρώνουν και είναι άμεσα εφαρμόσιμες.

Ειδικές Προκηρύξεις συμπληρωματική εφήβων 2012-2013

Ηράκλειο 10/9/2012

Αρ. πρωτ: 331

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 2012-2013

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΦΗΒΩΝ

1η ΦΑΣΗ

Οι ομάδες όπως κληρώθηκαν στους ομίλους είναι :

                                   

            Α όμιλος (ΔΥΣΗ)                                                        Β όμιλος ( ΑΝΑΤΟΛΗ)

            Α.Ο.ΚΥΔΩΝ                                                                   Α.Ο. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

            Α.Γ.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                        Α.Ο. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

            Γ.Σ.Κ. ΕΡΜΗΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                  ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

            ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ                                                             ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

            ΟΦΗ                                                                             ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

            ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ                                                         ΜΕΣΣΑΡΑ ΓΑΣ

                                                                                                ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

 

 

και θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες σύμφωνα με την κλήρωση και το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί. Στην 2η Φάση προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου.

 

2η ΦΑΣΗ

 

Στη φάση αυτή προκρίνονται οι τρεις (3) πρώτες ομάδες κάθε ομίλου όπου θα συγκροτήσουν ένα όμιλο των έξι (6), και θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με την κλήρωση και το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί. Πρωταθλήτρια ομάδα αναδεικνύεται η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στη βαθμολογία.

Ειδικές Προκηρύξεις Παμπαίδων Παγκορασίδων 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΤΟΥΡΝΟΥΑ   ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 – 2013

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/99, όπως τροποποιήθηκε, του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2012-2013 της Ε.Ο.Κ.

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

τα Τουρνουά Κρήτης Παμπαίδων και Παγκορασίδων αγωνιστικής περιόδου 2012-2013, με τους παρακάτω όρους:

 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία που είναι γραμμένα στη δύναμη της Ε.ΚΑ.Σ.Κ.. Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 24.8.1998, δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό έχουν και όσα νέα σωματεία υποβάλλουν στην Ε.ΚΑ.Σ.Κ. μέχρι την προηγουμένη της κληρώσεως των πρωταθλημάτων δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η εγγραφή των νέων σωματείων στη δύναμη της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Κ., μαζί με έγγραφη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό.

Τα νέα υπό σύσταση σωματεία που δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στην ΕΟΚ θα μπορούν να λάβουν μέρος μόνο στα Τουρνουά Παμπαίδων – Παγκορασίδων και Μίνι περιόδου 2012-13, με καταστάσεις θεωρημένες από την ΕΚΑΣΚ και σύμφωνα με τους όρους της Γενικής προκήρυξης 2012-13.

Επιτρέπεται στα σωματεία η συμμετοχή και 2ης ομάδος στο πρωτάθλημα Παμπαίδων – Παγκορασίδων, υπό την προϋπόθεση ότι το σωματείο θα καλύπτει τα έξοδα αμοιβών, ημεραργιών και μετακινήσεων διαιτησίας και γραμματείας όλων των αγώνων της (εντός και εκτός έδρας) στη προκριματική φάση. Οι δευτέρες ομάδες θα αγωνιστούν σε διαφορετικό όμιλο από τις πρώτες. Και οι δυο ομάδες κάθε σωματείου θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα με ονομαστική κατάσταση θεωρημένη από την ΕΚΑΣΚ, η οποία θα συνοδεύεται από τα δελτία των αθλητών ή με πιστοποιητικά γέννησης και φωτογραφία μέχρι τις 30/11/2012.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ (ΠΑΙΚΤΕΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ), ΑΥΤΗ ΘΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

 

   Οι ορισμοί των αγώνων θα γίνουν με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη και τα      προβλήματα μετακινήσεων των σωματείων, καθώς και την έλλειψη αγωνιστικών χώρων και         γραμματείας     σε ορισμένες περιοχές, στις 9 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Κυριακή, στα γραφεία της Ε.ΚΑ.ΣΚ.(Οδός       Σπύρου Μουστακλή, Κλειστό Γυμναστήριο Λίντο) και ώρα 12.00 παρουσία εκπροσώπων των σωματείων.

            Η έναρξη των αγώνων θα γίνει το Σάββατο 6 ή Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

  • Στο Τουρνουά Παμπαίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος      Αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 1999 και νεώτεροι.

 

  • Στο Τουρνουά Παγκορασίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 1999 και νεώτερες.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΠΑΘΛΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ

Στις Ομάδες που θα συμμετέχουν στις Τελικές φάσεις Παμπαίδων - Παγκορασίδων και στους αθλητές – αθλήτριες τους θα απονεμηθούν διπλώματα.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Στα Τουρνουά αυτά ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί:

1.Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί έως 12 αθλητές ή αθλήτριες σε κάθε αγώνα της.

2. Κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί όλους τους αθλητές και αθλήτριες που θα δηλώσει στο φύλλο αγώνος.

3.Κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να δηλώσει τουλάχιστον 10 αθλητές ή αθλήτριες σε κάθε αγώνα. Σε περίπτωση που ομάδα δηλώσει λιγότερους από 10, η Ε.Π. της ΕΚΑΣΚ με απόφαση της στο τρίτο αγώνα (κατ’ εξακολούθηση) θα την αποβάλει από το Τουρνουά.

4. Απαγορεύονται οι ενστάσεις και προσφυγές, εκτός της περίπτωσης πλαστοπροσωπίας και αναληθούς δήλωσης ηλικίας.  

 

5. Κάθε ομάδα μπορεί να ξεκινήσει τον αγώνα δηλώνοντας τουλάχιστον 5 αθλητές-τριες που θα αντικατασταθούν από τους υπόλοιπους πέντε (5) στην υποχρεωτική διακοπή που θα γίνει μόλις συμπληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο. Οι δυο αθλητές ή αθλήτριες που θα απομείνουν θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά στο πρώτο οκτάλεπτο του β ημιχρόνου.

6. Η διάρκεια του αγώνα είναι τέσσερα οκτάλεπτα καθαρού χρόνου. Παράταση πέντε (5) λεπτών σε ισόπαλη λήξη αγώνα.

7.Η κάθε επίθεση διαρκεί 24΄΄ βάση κανονισμού.

8. Ο μέγιστος χρόνος συμμετοχής εκάστου αθλητή – αθλήτριας είναι τρία οκτάλεπτα, ενώ μέχρι το τέλος του 3ου οκταλέπτου θα πρέπει να έχουν αγωνισθεί όλοι οι δηλωθέντες αθλητές – αθλήτριες.

9. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στα 3 πρώτα οκτάλεπτα, εκτός περιπτώσεως τραυματισμού, που αποκλείει προσωρινά ή οριστικά τη συμμετοχή στον αγώνα. Στο 4ο οκτάλεπτο τα σωματεία έχουν το δικαίωμα αλλαγών απεριορίστως.

10. Στα 3 πρώτα οκτάλεπτα επιτρέπεται να λαμβάνει ένα time out κάθε ομάδα, και στο 4ο οκτάλεπτο 2.

11. Δεν επιτρέπεται η άμυνα ζώνης κάθε είδους, σε αντίθετη περίπτωση η ομάδα θα τιμωρείται από το διαιτητή με τεχνική ποινή.

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

 

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Α ΦΑΣΗ

Τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Τουρνουά είναι: 1. ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ,2. ΓΣΗ ΧΑΝΔΑΚΑΣ, 3. ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ, 4. ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, 5. ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟ, 6. ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 7. ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, 8. ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗ, 9. ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, 10. ΟΦΗ 1, 11. ΟΦΗ 2, 12. ΑΟ ΓΙΟΥΧΤΑΣ, 13. ΓΣΗ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ, 14. ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1, 15 ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2, 16. ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ,17. ΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, 18. ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ, 19. ΑΟ ΚΥΔΩΝ, 20. ΑΟ ΔΕΙΛΙΝΟ 1, 21. ΑΟ ΔΕΙΛΙΝΟ 2, 22. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ, 23. ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1, 24. ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2 και θα χωριστούν σε 4 ομίλους βάση γεωγραφικών κριτηρίων και θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με τον ορισμό και το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί ως εξής:

 

Α όμιλος (ΔΥΣΗ)      Β όμιλος (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)           Γ όμιλος (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)           Δ όμιλος (ΑΝΑΤΟΛΗ)

Α.Ο. ΑΚΡΩΤΗΡΙ                  Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1                     Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2                Α.Ο. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1

ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ          Α.Ο.Ν.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1                Α.Ο.Ν.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2            Α.Ο. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ                         Α.Ο. ΔΕΙΛΙΝΟ 1                           Α.Ο. ΔΕΙΛΙΝΟ 2                   Α.Ο. ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ

Α.Ο. ΚΥΔΩΝ                                                                                                                     Α.Ο. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                                                                                                                                       ΝΕΑΠΟΛΗ

 

Οι υπόλοιπες ομάδες θα κατανεμηθούν στους ομίλους με κλήρωση και ορισμό από την Ε.Π/ΕΚΑΣΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα των μετακινήσεων των σωματείων, την έλλειψη αγωνιστικών χώρων, καθώς και την έλλειψη γραμματείας, σε ορισμένες περιοχές, και θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με την κλήρωση και το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.    

 

Β ΦΑΣΗ

Η πρώτη ομάδα κάθε ομίλου προκρίνεται στη φάση αυτή. Οι 4 αυτές ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους σε ημερομηνίες και γήπεδο που θα οριστούν από την Ε.Π. της ΕΚΑΣΚ ως έξης:

1Α - 1Β (1) και 1Γ -1Δ (2)

Οι ηττημένοι 1-2 θα συναντηθούν στο μικρό Τελικό και οι νικητές 1-2 στο μεγάλο Τελικό.  

 

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Α ΦΑΣΗ

Τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Τουρνουά είναι: 1. ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ, 2. ΓΣ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, 3. ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 4. ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ, 5. ΟΦΗ, 6. ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ, 7. ΑΟ ΔΕΙΛΙΝΟ, 8. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ, 9. ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ,10. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ και θα χωριστούν σε 2 ομίλους βάση γεωγραφικών κριτηρίων και θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με τον ορισμό και το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί ως εξής:

                                   

            Α όμιλος (ΔΥΣΗ)                                                        Β όμιλος ( ΑΝΑΤΟΛΗ)

               Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ                                                             Α.Ο. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

               Ο.Κ.Α ΑΡΚΑΔΙ                                                          Α.Ο. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

               ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

           

 

Οι υπόλοιπες ομάδες θα κατανεμηθούν στους ομίλους με κλήρωση και ορισμό από την Ε.Π/ΕΚΑΣΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα των μετακινήσεων των σωματείων, την έλλειψη αγωνιστικών χώρων, καθώς και την έλλειψη γραμματείας, σε ορισμένες περιοχές, και θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με την κλήρωση και το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.                                                                      

 

Β ΦΑΣΗ

Οι 2 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη Β Φάση. Οι 4 αυτές ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους σε ημερομηνίες και γήπεδο που θα οριστούν από την Ε.Π. της ΕΚΑΣΚ ως έξης:

1Α- 2Β (1) και 2Α-1Β (2)

Οι ηττημένοι 1-2 θα συναντηθούν στο μικρό Τελικό και οι νικητές 1-2 στο μεγάλο Τελικό.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΓΕΝΙΚΑ

Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή των Τουρνουά που δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς της ΕΟΚ και δεν καθορίζεται από τη παρούσα προκήρυξη, καθώς και για κάθε ασάφεια που χρειάζεται αποσαφήνιση και για τη συμπλήρωση τυχόν κενών που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή των διατάξεων, η αρμοδιότητα ρύθμισης ανήκει στο Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. μετά από σχετική πρόταση της Ε.Π.

Οι αποφάσεις αυτές του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. έχουν την αυτή ισχύ με τις διατάξεις που διασαφηνίζουν ή συμπληρώνουν και είναι άμεσα εφαρμόσιμες.