ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Δημοσιεύτηκε στις 26 Αυγούστου 2014

 

 

 

Ηράκλειο 26/8/2014

Αρ. πρωτ:214

                  

 

Σωματεία – Μελή ΕΚΑΣΚ.

 

 Σας γνωρίζουμε ότι, λόγο μη εξόφλησης των παλαιών υπολοίπων από κάποιες ομάδες, η κλήρωση αναβάλλεται για την επόμενη Τετάρτη 3/9/2014 και ώρα 19.00.

 

Όσα σωματεία δεν έχουν εξοφλήσει μέχρι τότε, δεν θα συμπεριληφθούν στη κλήρωση.

 

 

          Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γεν. Γραμματέας               

                                                      

                             Μαρκάκης Χαράλαμπος                                                     Πετρίδης Νικόλαος