ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

24/5/17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δημοσιεύτηκε στις 24 Μαΐου 2017

 

 

Hράκλειο 24/05/2017

Αρ. Πρωτ: 087

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το ΔΣ της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. στη συνεδρίαση του στις 24 Μαΐου 2017, αποφάσισε τη σύγκληση της ετησίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στις 9 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, όπως προβλέπεται από το καταστατικό της Ένωσης.

Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΚΑΣΚ (οδός Σπύρου Μουστακλή, κλειστό γυμναστήριο Λίντο), με τα παρακάτω θέματα :

 

 1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

2.Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός

3.Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού μέχρι 31/5/2017

 Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 12 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στη μεγάλη αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Ηρακλείου (Λεωφ. Πλαστήρα 10), με τα ίδια θέματα. 

  • Τα σωματεία έχουν δικαίωμα να θέσουν θέματα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση αρκεί να το γνωστοποιήσουν εγγράφως προς το Δ.Σ. της ΕΚΑΣΚ έως και 5 Ιουνίου 2017.
  • Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων – μελών και ο αναπληρωτής τους διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου τους, η οποία προσκομίζεται και κατατίθεται στην Ε.ΚΑ.Σ.Κ. ώστε να νομιμοποιηθούν οι αντιπρόσωποι απέναντι στην Ε.ΚΑ.Σ.Κ. Για να ανακληθούν οι αντιπρόσωποι των Σωματείων – μελών πρέπει να προσκομισθεί και να κατατεθεί νέα έγγραφη απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου τους στην οποία θα ανακαλείται η παλαιά του απόφαση και θα ορίζονται οι νέοι αντιπρόσωποι και ο αναπληρωτής τους. Η κατάθεση της νέας απόφασης μπορεί να γίνει το αργότερο πέντε (5) ημέρες από την ημέρα σύγκλισης της Γ.Σ. δηλαδή μέχρι τις 7 Ιουνίου 2017. Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. είναι δυνατόν να γίνει ανάκληση αντιπροσώπων των Σωματείων μόνο από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. του σωματείου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η απόφαση για την αντικατάσταση αυτή έχει παρθεί νόμιμα πριν από τις αρχαιρεσίες και έχει γνωστοποιηθεί στην Ε.ΚΑ.Σ.Κ. με την κατάθεση του σχετικού πρακτικού πριν από την υπογραφή του βιβλίου παρουσίας της Γ.Σ. από τον εκπρόσωπο του Σωματείου.

            Ο Πρόεδρος                                                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας                      

                                                                                     

                          Μαρκάκης Χαράλαμπος                                                                                                  Πετρίδης Νικόλαος