3/5/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δημοσιεύτηκε στις 03 Μαΐου 2018

 

 

Ηράκλειο 02/05/2018
Αρ. πρωτ: 083

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το ΔΣ της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. στη συνεδρίαση του στις 30 Απρίλιου 2018, αποφάσισε τη σύγκληση της ετησίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 8 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., όπως προβλέπεται από το καταστατικό της Ένωσης.
Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. (οδός Σπύρου Μουστακλή, κλειστό γυμναστήριο Λίντο), με τα παρακάτω θέματα:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
2. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός.
3. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού μέχρι 31/5/2018.

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 10 Ιουνίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., με τα ίδια θέματα.

         Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Μαρκάκης Χαράλαμπος                    Πετρίδης Νικόλαος