Ανακοίνωση

Σας αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, το Ν4790/2021 (ΦΕΚ48/Α/31-03-2021) που αφορά σε διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και παρακαλούμε για την προσοχή σας στα άρθρα 117-118-119, του Μέρους Θ΄ του νόμου.

ΜΕΡΟΣ Θ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο  117: “Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών με προσωρινές διοικήσεις – Αρχαιρεσίες ομοσπονδιών που έλαβαν ειδική αθλητική αναγνώριση το έτος 2020 – Παράταση θητείας Ε.Ε.Α.”

Άρθρο 118: “Αναβολή κατάταξης αθλητών που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3421/2005″

Άρθρο 119: “Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία”

Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(Επισκέφτηκε 36 φορές, 1 Επισκέψεις σήμερα)