ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΑΣΚ και ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 2020

                                          

Πρόεδρος:  Μαρκάκης Χαράλαμπος
Α’ Αντιπρόεδρος:  Καλαϊτζάκης Ιωάννης
Β’ Αντιπρόεδρος:  Χωραϊτης Ταξιάρχης
Γεν. Γραμματέας:  Κανάκης Μιχαήλ
Αναπληρωτής:   Ανυφαντάκης Απόστολος
Ταμίας:   Λαπίδης Αντώνιος
Αναπληρωτής:     Χιωτάκης Γεώργιος
Μέλη:Μπαξεβάνης Νικόλαος
Στεφανάκης Ιωάννης
Μαρινάκης Παύλος
Μιχάκης Νικόλαος

Επιτροπή πρωταθλήματος:

Πρόεδρος:    Καλαϊτζάκης Ιωάννης
Μέλη:    Χωραϊτης Ταξιάρχης
Μιχάκης Νικόλαος

               

Επιτροπή Αναπτυξιακού:

Πρόεδρος:    Κανάκης Μιχαήλ
Μέλη:    Μπαξεβάνης Νικόλαος
Στεφανάκης Ιωάννης
Μαρινάκης Παύλος
Μιχάκης Νικόλαος

                                                                 

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας

Πρόεδρος:   Μαγγανάς Ανδρέας
Μέλη:    Ευαγγελινός Δημήτριος
Ναλετάκης Ιωάννης

Επιτροπή ΕΚΑΣΚ Plus +

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Μαρκάκης
Μέλη: Απόστολος Ανυφαντάκης
Μιχαήλ Κανάκης.
Επιστημονικός Συνεργάτης:Ζαχαρίας Σταγάκης