ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.ΚΑ.Σ.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. στη συνεδρίαση του στις 20 Ιουνίου 2022, αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 22 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 π.μ., όπως προβλέπεται από το καταστατικό της Ένωσης.

Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. (οδός Σπύρου Μουστακλή, κλειστό γυμναστήριο Λίντο), με τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.

2. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός έως 31/12/2021.

3. Έγκριση προϋπολογισμού έως 31/12/2022.

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 24  Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., με τα ίδια θέματα.

  • Τα σωματεία έχουν δικαίωμα να θέσουν θέματα προς συζήτηση στη  Γενική Συνέλευση αρκεί να το γνωστοποιήσουν εγγράφως προς το Δ.Σ. της ΕΚΑΣΚ  έως και τις 6 Ιουλίου  2022.
  • Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων – μελών και ο αναπληρωτής τους διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου τους, η οποία προσκομίζεται και κατατίθεται στην Ε.ΚΑ.Σ.Κ. ώστε να νομιμοποιηθούν οι αντιπρόσωποι. Για να ανακληθούν οι αντιπρόσωποι των Σωματείων – μελών πρέπει να προσκομισθεί και να κατατεθεί νέα έγγραφη απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου τους στην οποία θα ανακαλείται η παλαιά του απόφαση και θα ορίζονται οι νέοι αντιπρόσωποι και ο αναπληρωτής τους. Η κατάθεση της νέας απόφασης μπορεί να γίνει το αργότερο πέντε (5) ημέρες από την ημέρα σύγκλισης της Γ.Σ. δηλαδή μέχρι τις 17 Ιουλίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. είναι δυνατόν να γίνει ανάκληση αντιπροσώπων των Σωματείων μόνο από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. του σωματείου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η απόφαση για την αντικατάσταση αυτή έχει παρθεί νόμιμα πριν από τις αρχαιρεσίες και έχει γνωστοποιηθεί στην Ε.ΚΑ.Σ.Κ. με την κατάθεση του σχετικού πρακτικού πριν από την υπογραφή του βιβλίου παρουσίας της Γ.Σ. από τον εκπρόσωπο του Σωματείου.

(Επισκέφτηκε 123 φορές, 1 Επισκέψεις σήμερα)