Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Νομαρχιακούς προπονητές/τριες

«Στο πλαίσιο στελέχωσης συνεργατών για το Αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΟΚ, της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021, η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. απευθύνει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Νομαρχιακών προπονητών-τριών, σε όλη την Κρήτη για αγόρια και κορίτσια.

Δεδομένου ότι είναι εθελοντική η παροχή υπηρεσιών των, ως άνω, προπονητών, δίνεται η ευκαιρία σε νέους που διαθέτουν χρόνο και διάθεση, να στελεχώσουν τα κλιμάκια Κρήτης, έτσι ώστε με την άμεση συνεργασία και τις κατευθυντήριες γραμμές που θα πάρουν από τους Ομοσπονδιακούς προπονητές της ΕΟΚ, να γνωρίσουν την ορθή διδασκαλία και την προπονητική φιλοσοφία τους για τις αναπτυξιακές ηλικίες, «προίκα» ανεκτίμητη για την προπονητική τους εξέλιξη.  

Σημειώνεται ότι οι προπονήσεις του αναπτυξιακού προγράμματος θα γίνονται κάθε Δευτέρα, και κατά το δυνατόν, απογευματινές ώρες.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται υπόδειγμα), συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, θα αποσταλούν  στο e-mail ekask@otenet.gr  ή θα κατατεθούν στα γραφεία της ΕΚΑΣΚ,  έως τις 31/8/2020».   

(Επισκέφτηκε 7 φορές, 1 Επισκέψεις σήμερα)