ΥΑ (ΦΕΚ 1593/Β/20-04-2021) -Εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γ.Γ.Α.

Η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης ενημερώνει τα σωματεία της Κρήτης για το ΦΕΚ που ορίζει τις προϋποθέσεις, για όσα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο μητρώο της Γ.Γ.Α , αλλά και για όσα σωματεία πρόκειται να εγγραφούν στο μέλλον, όπου θα πρέπει να δοθεί προσοχή στον καθορισμό για το έτος 2021 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών :

α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148),

β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και

γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης

(Επισκέφτηκε 90 φορές, 1 Επισκέψεις σήμερα)